Kindhulpverlening

Kindhulpverlening

 

Bij mij kunnen ouders ook terecht voor hun kleine kinderen. Het kan gaan om angsten, pijntjes, verdriet, school of klachten van onduidelijke aard. Kleine of grote zorgen die ouders kunnen hebben om hun kind.
De oplossingsgerichte benadering, waarbij accent ligt bij een positievere benadering van ouders t.o.v. hun kinderen is hierbij een belangrijke leidraad. Dus ook aandacht voor wat wel goed gaat en wat wel lukt, leveren vaak goede resultaten op.

Uiteraard alles in nauw overleg met ouders c.q. opvoeders.