Over mij

Over mij,

Ik ben sinds 1976 werkzaam als hulpverlener in zorg en welzijn. Ervaring heb ik in de psychiatrie, de verstandelijke gehandicaptenzorg, de jeugdhulpverlening en ik werk momenteel met en in zgn. multiproblem gezinnen.
In  juni 2011 ben ik praktijk ' stil de tijd ' gestart.
Ik ben opgeleid door de Hongaars- Amerikaanse hoogleraar/psychiater prof. Nagy ( 1920 - 2007 ) die accent en aandacht gaf
aan afkomst én toekomst in de therapie.
In Nederland is deze ' contextuele therapie '  vooral bekend geworden door mijn docente tevens familietherapeute Else Marie van den Eerenbeemt.

registraties:

registratie en lid van VCW ( vereniging contextueel werkers ). VCW is een sectie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. 
registratie contextueel hulpverlener nummer 10010.
registratie  l
registratie bij de LVPW ( Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden ) lidnummer 726. 

registratie S.C.A.G, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.

registratie VOG ( verklaring omtrent gedrag ) gemeente Winterswijk 2011 voor praktijk stil de tijd.
herregistratie VOG gemeente Winterswijk 2016 voor praktijk stil de tijd.
registratie VOG gemeente Winterswijk 2014 voor Pactum jeugd- en opvoedhulp Arnhem.

registratie SKJ ( stichting kwaliteitsregister jeugd ) nummer 110002109.

registratie KVK ( kamer van koophandel ) nummer 52911187

registratie AGB code praktijk 90-54187 en AGB code zorgverlener 90-045536