Tarieven

Tarieven 

 
Neem voor aanvang van de hulp contact op met uw eigen ziektekostenverzekeraar om na te gaan in hoeverre de hulp vergoed wordt.pgb:
Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB) dan zijn er mogelijkheden tot vergoeding.

uitkering:
Heeft u een bijstandsuitkering dan kunt u de sociale dienst vragen of er mogelijkheden zijn. Eventueel betaalt u naar draagkracht na overleg.

verhindering:
Indien u verhinderd bent om de afspraak na te komen dan kunt u kosteloos uiterlijk tot de avond voor de afspraak afmelden. Bij niet nakomen reken ik 50% van het geplande consult.

tarieven:
intake 30 minuten gratis
individueel gesprek 50 minuten € 50,00
gezinsgesprek 60 minuten € 70,00 
opvoeder(s) gesprek 60 minuten € 70,00 
reiskosten bij meer dan 100 kilometer totale reisafstand meerprijs na overleg. 
telefonisch consult 60 minuten €30,00.